✔بانک رفاه کارگران با سرمایه اسمی ۲.۳ هزار میلیارد تومانی به عنوان دویست و چهل و چهارمین نماد در تابلوی نارنجی بازار پایه فرابورس درج شد.👇

 

با موافقت کمیته درج شرکت فرابورس، بانک رفاه کارگران از ۲۵ دی ماه در نماد “ورفاه” و در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری به عنوان دویست و چهل و چهارمین نماد در تابلوی نارنجی بازار پایه فرابورس درج شد.

طبق بررسی های بورس پرس، بانک رفاه کارگران که اخیرا” با تغییر مدیرعامل روبرو شده به عنوان پنجمین بانک دولتی و بازوی ارائهٔ خدمات مالی و بانکداری سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۳۸ تأسیس شد و بر اساس آمار سال ۹۷ مالک شبکه‌ای از ۱۰۳۵ شعبه بانک است که ۹۸۳۵ نفر در آن اشتغال دارند. مجموع دارایی‌های

بانک رفاه دارای سرمایه اسمی ۲.۳ هزار میلیارد تومانی است و طی نیمه نخست سال جاری(حسابرسی نشده) برای هر سهم ۲۰۵ ریال سود شناسایی کرده و سود خالص آن در این مدت ۴۷۸ میلیارد تومان بوده است .