✔اینبار در کرمانشاه : نوزدهمین شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران شروع به کار کرد …

 

 

با توجه به اقبال عمومی ایجاد شده در بازار سرمایه و توجه افراد جهت ورود به این بازار کارگزاری بورس بیمه ایران را مصمم کرده تا  نوزدهمین شعبه خود را در غرب کشور و در شهر کرمانشاه فعال نماید.

به گزارش روابط عمومی کارگزاری بورس بیمه ایران، پتانسیل های موجود در کرمانشاه در کنار فرصت اقبال ایجاد شده به سرمایه‌گذاری در بورس و تمایل افراد برای سوق نقدینگی هایشان به سوی بازار سرمایه از یک سو و در اختیار قرار دادن خدمات این کارگزاری به شهروندان کرمانشاهی از سوی دیگر از جمله عواملی بود که افتتاح جدید کارگزاری را در کرمانشاه پایه گذاری کرد.

بر این اساس کارگزاری بورس بیمه ایران با هدف ثابت و اصلی خود یعنی گسترش فرهنگ سهامداری و ترغیب افراد به سرمایه گذاری در این بازار از این پس آماده ارایه خدمات به مردم کرمانشاه می باشد.

این مسیر میتواند سرمایه های سرگردانی که در بازارهای موازی و پر ریسک هزینه شده را به مسیر پر بازده مناسب قرار دهد تا هم پشتوانه قوی برای تولید کشور و هم به اشتغال زایی در جامعه کمک کرده و در این زمینه پیشرفت حاصل نماید.

شهروندان کرمانشاهی میتوانند با مراجعه به نشانی، کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی سینما استقلال، ساختمان بورس منطقه ای کرمانشاه به شماره تماس ۰۸۳۳۸۲۲۰۰۱۴خدمات بورسی را در زمینه دریافت کد سهامداری معاملاتی و آموزشی از کارگزاری بورس بیمه ایران شعبه کرمانشاه دریافت نمایند.