✔ایران از چهارم آبان امسال رسماً عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می شود / صدور کالا از ایران بدون تعرفه به کشورهای عضو اوراسیا👇

مرتضی میری عضو کنفدراسیون صادرات ایران در مصاحبه با رادیو با اظهار اینکه اتحادیه اوراسیا یک اتحادیه منطقه ای است گفت: با وجود تشابهات و اشتراکات فرهنگی بین کشورهای عضو اتحادیه، طبیعتا این اتحادیه از منظر فرهنگی و مذهبی نیز می تواند اشتراکات و صلح را بین کشورها ایجاد کند.

وی درخصوص وضعیت ایران برای پیوستن به اتحادیه اوراسیا افزود: ایران از چهارم آبان امسال رسماً عضو اتحادیه اوراسیا می شود و ۵۰۲ قلم کالا از ایران بدون تعرفه صادر خواهد شد.

عضو کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: ممکن است ظرفیتی در این اتحادیه وجود داشته باشد اما برنامه ریزی باید بر اساس واقعیات و منابع موجود و وضعیت فعلی باشد که متاسفانه معمولا برنامه ریزی در کشور ما برعکس این مدل است.

میری با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور یادآور شد: تجربه نشان داده که عدم استفاده از بخش خصوصی در ورود به یک پیمان از میزان ظرفیت ها برای رسیدن به اهداف کاسته است.

وی ادامه داد: وقتی دولت عضو پیمان اورسیا می شود طبیعتاً بقیه کارها را بخش خصوصی باید انجام دهد اما متاسفانه در زمان پیوستن به این پیمان از بخش خصوصی استفاده نمی شود از این روست که عموم هیئت هایی که وارد ایران می شوند فروشنده هستند.

میری با اشاره به اهمیت مطالعه بازارهای مختلف و تدوین اطلاعات گفت: یکی از وظایف رایزنان اقتصادی کشور و سفارتخانه ها همین موضوع است.