✔افزایش درآمد کارمزدی آپ / آپ درآمد ۴۳۶ میلیارد تومانی ساخت👇

شرکت آسان پرداخت پرشین در مرداد ماه مبلغ ۴۳۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد ساخت که نسبت به تیر ماه رشد ۶۸۱ میلیون تومانی داشته است.

 

شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ)، در مرداد ماه درآمد ۴۳۶ میلیارد تومانی شناسایی کرده است. که فروش پین و اعتبار با درآمد ۳۹۱ میلیارد تومانی بالاترین سهم را در سبد درآمدی آپ دارد.

درآمد تجمیعی آپ در دوره ۵ ماهه منتهی به مرداد ماه ۲ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان است. میانگین درآمدی آپ در سال ۹۷ مبلغ ۳۹۸ میلیارد تومان است. میانگین درآمد آپ در دوره ۵ ماهه منتهی به مرداد ۹۸ مبلغ ۴۲۶ میلیارد تومان است. بنابراین میانگین درآمدی آپ از ۳۹۸ میلیارد تومان به ۴۲۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.

رشد ۶۸۱ میلیارد تومانی درآمد آپ در مرداد ماه

آپ در مرداد ماه ۴۳۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد ساخته است که نسبت به تیر ماه رشد داشته است. آپ در تیر ماه ۴۳۵ میلیارد و ۶۱۹ میلیون تومان درآمد ساخته است. به این ترتیب درآمد آپ در مرداد ماه نسبت به تیر ماه ۶۸۱ میلیون تومانی داشته است.

افزایش در درآمد کارمزدی آپ

درآمد آپ در مردادماه نسبت به تیر ماه افزایش یافته است. همانطور که مشخص است، درآمد از محل فروش پین و اعتبار مهمترین منبع درآمدی آپ به شمار می‌رود. بررسی عملکرد مرداد ماه نسبت به تیر ماه حاکی از آن است که درآمد آپ از این محل هیچ تغییری نداشته است.

اما درآمد آپ از محل پشتیبانی دستگاه‌های پوز بانکی و سایر درآمدهای عملیاتی با کاهش همراه بوده‌اند. درآمد از محل پشتیبانی دستگاه‌های پوز بانکی در تیر ماه ۱۸ میلیارد و ۳۳ میلیون تومان بوده که د مرداد ماه به ۱۵ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان رسیده است. بنابراین کاهش ۲ میلیارد و ۳۲۳ میلیون تومانی (معادل ۱۳% کاهش) در منبع درآمدی آپ از پشتیبانی دستگاه‌های پوز بانکی مشاهده می‌شود.

همچنین درآمد آپ از محل سایر درآمدهای عملیاتی با کاهش همراه بوده و ۸۰ میلیارد تومان (معادل ۱۴% کاهش) کاهش یافته است.

اما علی رغم کاهش‌های ذکر شده در منابع درآمدی آپ، افزایش در درآمد کارمزدی آپ، شرایط را برای افزایش درآمد مرداد ماه شرکت فراهم نموده است. درآمد کارمزدی آپ از ۲۶ میلیارد و ۳۵۴ میلیون تومان در تیر ماه با رشد یک میلیارد و ۹۷۶ میلیون تومانی (معادل افزایش ۷ درصدی) به ۲۸ میلیارد و ۳۳۱ میلیون تومان رسیده است.

بنابراین درآمد آپ به طور کلی در مرداد ماه نسبت به تیرماه افزایش یافته است.

بررسی حاشیه سود آپ

نزدیک به ۹۰ درصد از درآمد آپ را درآمد حاصل از فروش پین و اعتبار تشکیل می‌دهد. این منبع درآمدی حاشیه سود پایینی دارد. به طور مثال با توجه به درآمد یک هزار و ۲۵۴ میلیارد تومانی آپ در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸، آپ سود ناخالص ۹۶ میلیارد تومانی شناسایی کرده است که نشان می‌دهد، حاشیه سود ناخالص شرکت نزدیک به ۷ درصد است. این در حالی است که شرکت‌های رغیب فعال در گروه پرداخت‌های الکترونیک، علی رغم داشتن درآمدهای بسیار پایین‌تر از آپ، حاشیه سود ناخالص بالاتری (به طور مثال حاشیه سود  ناخالص آپ در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸، بیش از ۳۵ درصد است) دارند. که دلیل اصلی این موضوع تمرکز درآمد شرکت بر فروش اعتبار است.

بنابراین با توجه به افزایش درآمد‌های کارمزدی و ادامه دار بودن این روند، می‌توان به افزایش حاشیه سود شرکت امیدوار بود.