✔اطلاعات افشا شده با اهمیت الف یا ب چه تفاوتی دارد.. #آموزش👇👇👇

اطلاعات افشا شده با اهمیت الف یا ب چه تفاوتی دارد..

اطلاعات با اهمیت گروه (الف) شامل:

▫️تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت شرکت؛
▫️شروع مجدد فعالیت متوقف یا تعلیق شده؛
▫️بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید؛
▫️ اعلام اعسار یا ورشکستگی شرکت؛
▫️ نتایج برگزاری مناقصه یا مزایده؛
▫️ نتایج شرکت در مناقصه یا مزایده؛
▫️ انعقاد، فسخ و یا تغییرات اساسی در قراردادهای مهم؛
▫️ کشف منابع و یا ذخایر قابل توجه؛
▫️ هر نوع ترکیب، تجزیه، ادغام و اکتساب؛
▫️ نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت؛

▫️ تحصیل سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل:
۱- مبلغ خرید بیش از ۵ درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل باشد؛
۲- ناشر بیش از ۵ درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را خریداری نماید.

▫️واگذاری سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل:
۱- مبلغ واگذاری بیش از ۵ درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل باشد؛
۲- ناشر بیش از ۵ درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را واگذار نماید.

▫️تغییرات بااهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل؛
▫️ تغییر سهامدار عمده؛
▫️ اعلام وقوع حوادث غیر مترقبه؛
▫️ تعدیلات سنواتی؛
▫️ درخواست خروج از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مربوطه؛
▫️ خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری؛
▫️ تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی (قیمت ارز)؛
▫️دریافت یا پرداخت کمک‌های نقدی یا غیر نقدی بیشتر از ۵ درصد سرمایه شرکت؛
▫️پذیرش یا انتقال اوراق در بازارهای بین المللی؛
▫️برگشت بیشتر از ۵ درصد از محصولات شرکت بر اساس مبلغ فروش آخرین سال مالی؛
▫️دریافت مجوز تغییر بیشتر از ۱۰ درصد در قیمت فروش محصولات یا خرید مواد اولیه؛
▫️تغییر در برآوردهای حسابداری؛

اطلاعات با اهمیت گروه (ب) شامل:

▫️برگزاری مناقصه یا مزایده؛
▫️ شرکت در مناقصه یا مزایده؛
▫️ افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت یا معاملات با سایر اشخاص وابسته؛
▫️ پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی؛
▫️ دعاوی مهم مطروحه له یا علیه شرکت؛
▫️ تغییرات در ترکیب تولید یا فروش محصولات؛
▫️ تغییر وضعیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمدة شرکت؛
▫️ برنامه انتشار اوراق بدهی؛
▫️ پیشنهاد پرداخت سود یا تغییر سیاست تقسیم سود
▫️ توثیق یا فک رهن دارایی‌ها؛
▫️ ایجاد یا منتفی شدن بدهی احتمالی؛
▫️ تغییر حسابرس؛
▫️ تصمیم هیئت مدیره برای بازخرید سهم یا فروش سهام خزانه؛
▫️ توثیق، مسدود کردن، آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده که عضو هیئت مدیره است؛
▫️ سایر موارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *