✔از پیش بینی مدیرعامل فملی مبنی بر رشد قیمت جهانی مس تا کاهش مقداری فروش شرکتهای مسی👇

مدیرعامل ملی صنايع مس ايران گفت:

در عرصه جهانی روز به روز به اهمیت و ارزش مس افزوده می‌شود. فناوری جدید در خودرو به مس نیاز دارد و این عامل مس را گران خواهد کرد.
سعد محمدی افزود: شرکت ملی مس تمام کنسانتره‌های تولیدات معادن کوچک را می‌خرد.
اما درآمد تیر ماه دو شرکت فملی و فباهنر به دلیل کاهش مقداری فروش، کاهش داشت.

بررسی گزارش تیر ماه فملی

به گزارش پشرکت ملی صنایع مس ایران در ۴ ماهه اول سال ۹۸ مقدار ۳۷۷ هزار و ۵۶۸ تن محصول به فروش رسانده است که با این مقدار فروش درآمد شش هزار و ۷۱۵ میلیارد تومانی محقق کرده است. این در حالی است که فملی در ۴ ماهه اول سال ۹۷ مقدار ۴۰۷ هزار و ۷۹۰ تن محصول تولید کرده است. بنابراین فروش فملی در چهار ماه اول سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. اما درآمد فملی در ۴ ماهه اول سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داده استو فملی در ۴ ماهه اول سال ۹۷ درآمد سه هزار و ۵۰۷ میلیاردتومانی داشته است که به شش هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان رسیده است.

مقایسه درآمد ۴ ماه اول سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است. با توجه به کاهش مقداری فروش در این دوره، دلیل اصلی دوبرابر شدن درآمد شرکت، افزایش نرخ فروش کاتد فملی، کنسانتره مس و مفتول، بیلت، اسلب است.

فملی در تیر ماه درآمد هزار و ۶۱۱ میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به خرداد ماه درآمد شرکت کاهش یافته است که به دلیل کاهش هزار تنی فروش کاتد است.

فملی برای سال مالی ۹۸ مقدار فروش یک میلیون و ۷۰۴ هزارتنی برآورد کرده است که طی ۴ ماه ۲۲% از مقدار فروش برآوردی را پوشش داده است.

بررسی گزارش تیر ماه فباهنر

شرکت صنایع مس شهید باهنر در ۴ ماهه اول سال ۹۸ با فروش شش هزار و ۳۱۷ تن محصول درآمد ۳۵۵ میلیارد تومانی ساخته است.

مقدار فروش فباهنر در ۴ ماهه اول سال ۹۷، پنج هزار و ۵۰۱ تن است که در ۴ ماهه اول سال ۹۸ به شش هزار و ۳۱۷ تن رسیده است. با توجه افزایش مقداری فروش و افزایش نرخ فروش محصولات، درآمد فباهنر افزایش یافت. درآمد فباهنر در ۴ ماه اول سال ۹۷ مبلغ ۱۸۷ میلیارد تومان بوده که در ۴ ماه اول سال ۹۸ به ۳۵۵ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد فباهنر رشد ۱۹۰درصدی داشته و می‌توان گفت دو برابر شده است.

فباهنر در تیر ماه درآمد ۱۰۹ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومانی ساخته است که نسبت به خرداد ماه درآمد فملی کاهش یافته است، چرا که فباهنر در خرداد ماه درآمد ۱۲۱ میلیارد تومانی داشته است. که دلیل اصلی کاهش درآمد تیر ماه فباهنر، کاهش ۸۳ تنی فروش تسمه و ورق مسی است.

نکات مثبت و منفی در گزارش تیر ماه فملی و فباهنر

کاهش مقداری فروش: مهمترین نکته موجود در هر دو گزارش، کاهش مقداری فروش در تیر ماه است که مربوط به محصول اصلی فملی و فباهنر است.

فروش برآوردی فملی: فملی در ۴ ماه تنها ۲۲% از فروش را برآورد کرده است، بنابراین بین فروش براوردی و عملیاتی فاصله ۱۱ درصدی وجود دارد.

منبع:بااقتصاد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *