✅نگاهی بر برخی از اطلاعیه‌ های مهم بازار ـ سه شنبه (۹۷/۰۷/۰۳)

برخی از اطلاعیه‌ های بازار ـ سه شنبه (۹۷/۰۷/۰۳)

✅# بورس#شرانل #تکنو #غگل #شفارس #والبر #کیمیا #شپاس #سپاها #چکاوه #قنیشا #سهگمت #دتولید #ثامان #پتایر شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
از تاریخ گزارشگری قبلی تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است.

✅#غپینو #شپترو #تپمپی #لابسا #لسرما عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام

✅#پخش نتایج برگزاری مزایده

✅#وثوق #کفرآور #وساپا #زنجان شفاف سازی در خصوص کنفرانس اطلاع رسانی

✅#شفا #مداران #وتجارت #دلر #ولشرق #کسرام #تشتاد #اعتلا #بشهاب #بترانس #وجامی #شتوکا #پسهند #دکوثر ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی

✅#ونوین انتشار توضيحات شرکت درخصوص صورتهاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به ۹۶/۱۲/۲۹

✅#دسبحا #وسبحان #وآذر #ثشاهد انتشار گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

✅#فمراد شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۷۷,۶۵۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲% رشد داشته است.

✅#شخارک شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۱,۷۸۲ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۲% رشد داشته است.

✅#هرمز شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۶,۵۷۲ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹% رشد داشته است.

✅#ساربیل این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۶۲۶,۸۷۴ میلیون ریال درآمد داشته که معادل ۸۱ % فروش پیش بینی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ میباشد.

✅#کمرجان این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۵۹,۴۹۶ میلیون ریال درآمد داشته که معادل ۶۹% فروش پیش بینی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ میباشد.

✅#تکنو شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۷,۶۲۴ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸% افت داشته است.

✅#خنصیر این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۶۵,۳۴۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶% افت داشته است

✅#غپینو #چکاپا دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *