✅مروری بر قیمت خوراک ها و شیمیایی ها در هفته ای که گذشت …

✅قیمت خوراک ها

🔻در هفته گذشته قیمت تمام خوراک ها کاهشی بوده است به جز #پروپیلن که ۱٫۶۶درصد درفوب کره افزایش یافت و با قیمت ۱۱۰۴ دلار در تن معامله شد. CFR چین این محصول نیز ۰٫۸ درصد افزایش داشت.

🔸بیشترین کاهش نرخ مربوط به #بوتادین بوده است . بوتادین ۷٫۵ درصد در CFR چین و ۵٫۴۷درصد درفوب کاهش داشته است و به قیمت ۱٫۵۸۰ دلار در CFR چین رسید.

🔹#اتیلن،در رده بعدی کاهش نرخ ، در CFR شمال شرق آسیا و CFR جنوب شرق آسیا به ترتیب ۱٫۴۳ و ۱٫۵۵ درصد برابر با ۱۹ دلار در تن کاهش داشته اند. قابل ذکر است اتیلن CFR شمال شرق آسیا ۱٫۳۱۲ دلار در تن معامله شد.

✅قیمت شیمیایی ها

🔻در هفته گذشته از بین محصولات شیمیایی تولوئن افزایش قیمت داشته است و همچنین متانول و اسید ترفتالیک در برخی مقاصد افزایش قیمت داشته‏است در حالی که سایر محصولات کاهشی بوده اند .

🔸قیمت CFR داخلی چین محصول #تولوئن در هفته گذشته با ۳٫۰۵ درصد افزایش به قیمت ۷٫۰۹۲ یوان در تن معامله شد. در CFR چین نیز ۱٫۱۵ درصد افزایش داشته ضمناً این محصول در فوب کره افزایشی معادل ۰٫۲۹ درصد داشته است‏.

🔹#متانول در CFR چین ۰٫۷۵ ، CFR کره ۰٫۴۷ و CFR جنوب شرق آسیا ۰٫۴۷درصد افزایش داشت و CFR هند بدون تغییر قیمت با نرخ ۳۶۹ دلار معامله شد این در حالی است که در متانول داخلی چین ۰٫۸۸درصد کاهش داشت و به قیمت ۳٫۳۷۰ یوان در تن رسید.

🔸#اسید ترفتالیک، ماده اولیه پلی اتیلن ترفتالات ، CFR چین ۹ دلار در تن معادل ۰٫۸۵ درصد ، افزایش داشت. قیمت این محصول از ۱۰۶۶ به ۱۰۷۴ دلار رسید.

🔹#زایلین مخلوط در هفته گذشته با حدود ۰٫۰۷ درصد کاهش به قیمت ۹۰۲ دلار در تن در فوب کره رسید. و درCFR تایوان ۰٫۰۴درصد افزایش داشت .

🔸در CFR چین، MEG 6.75 درصد کاهش داشت و به قیمت ۹۱۲ دلار در تن معامله شد.

🔹#بنزن در CFR چین ۲٫۷۳ درصد کاهش معادل ۲۴ دلار داشته و با قیمت ۸۵۶ دلار معامله شد و در فوب کره ۲٫۵۱ درصد برابر با ۲۱٫۷۴ دلار کاهش داشته است.

🔸#استایرن منومر ۲۹٫۶ دلار معادل با حدود ۲ درصد در تمام مقاصد تحویلی خود کاهش قیمت یافت و قیمت ۱۴۲۰ دلار در CFR چین را به ثبت رساند.

🔹#پارازایلین ۰٫۹ دلارکاهش در CFR چین و فوب کره معادل ۰٫۰۶۵ درصد کاهش قیمت را به خود اختصاص داد و به قیمت ۱۳۴۲ دلار در CFR چین رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *