✅تحلیلی بر قیمت #خوراک پتروشیمی و مواد شیمیایی در هفته ای گذشت …. / #بورس_کالا

✅قیمت خوراک ها

🔻در هفته گذشته قیمت تمام خوراک ها کاهشی بوده اند.

🔸بیشترین کاهش نرخ مربوط به #بوتادین بوده، بوتادین ۶٫۰۴درصد در CFR چین و ۶٫۲۱درصد درفوب کره کاهش داشته و به قیمت ۱٫۳۲۳ دلار در CFR چین رسید.

🔹#اتیلن، در CFR شمال شرق آسیا ۵٫۷۵ درصد افزایش اما در CFR جنوب شرق آسیا ۴٫۳۴درصد کاهش داشته اند. قابل ذکر است اتیلن CFR شمال شرق آسیا ۱٫۲۰۸ دلار در تن معامله شد.

✅قیمت شیمیایی ها

🔻در هفته گذشته همه محصولات شیمیایی افزایشی بودند به جز اسیدترفتالیک و استایرن منومر.
استایرن منومر ۱۷ دلار، در حدود ۱٫۲۵ درصد در تمام مقاصد تحویلی خود کاهش قیمت یافت و قیمت ۱۴۲۲ دلار در CFR چین را به ثبت رساند.
🔸اسید ترفتالیک، ماده اولیه پلی اتیلن ترفتالات، CFR چین ۱ دلار در تن معادل ۰٫۱درصد، کاهش داشت. قیمت این محصول از ۱۰۲۱ به ۱۰۲۰ دلار رسید.

🔹زایلین مخلوط در هفته گذشته با حدود ۲٫۷ درصد افزایش به قیمت ۹۳۳ دلار در تن در فوب کره رسید. و درCFR تایوان ۲٫۵۴ درصد افزایش داشت.

🔸بنزن در CFR چین ۲٫۱۱ درصد معادل ۱۸ دلار افزایش داشته و با قیمت ۸۷۵ دلار معامله شد و در فوب کره ۲٫۲۶درصد برابر با ۱۹٫۲۶ دلار افزایش داشته است.

🔹قیمت CFR داخلی چین محصول تولوئن در هفته گذشته با ۰٫۱۴ درصد کاهش به قیمت ۶٫۹۶۰ یوان در تن معامله شد. این درحالی است که CFR چین ۰٫۰۶درصد افزایش داشته ضمناً این محصول در فوب کره نیز افزایشی معادل ۰٫۰۶درصد داشته است‏.

🔸پارازایلین ۲۰ دلار افزایش در CFR چین و فوب کره معادل ۱٫۵۸درصد افزایش قیمت را به خود اختصاص داد و به قیمت ۱۳۲۹ دلار در CFR چین رسید.

🔹متانول در CFR کره ۰٫۶۹ ، CFR جنوب شرقی آسیا ۰٫۴۶و CFR هند ۱٫۳۶ درصد افزایش داشت‌‏. متانول در CFR چین بدون تغییر قیمت با قیمت ۴۱۱ دلار معامله شد و همچنین متانول CFR داخلی چین و CFR تایوان نیز بدون تغییر باقی ماندند.
CFR چین، MEG 1.37 درصد افزایش داشت و به قیمت ۸۹۰ دلار در تن معامله شد. CFR داخلی چین این محصول ۰٫۷۶درصد 🔸 افزایش داشت .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *