گسترش ‌سرمايه‌گذاري ‌ايران ‌خودرو (خگستر)

موضوع فعالیت:

سرمايه گذاري در شرکت هاي بورسي و غير بورسي؛

درباره شرکت:

شرکت گسترش صنایع ایران خودرو (IKIDO) فعالیت خود را از سال ۱۳۷۸ با هدف سامان بخشیدن به فعالیتهای شرکتهای تحت پوشش گروه صنعتی ایران خودرو به منظور ظرفیت سازی و تامین قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز خطوط تولیدی با رویکرد سرمایه گذاری آغاز نمود. با توجه به لزوم حضور گروه ایران خودرو در حوزه بازار پول و سرمایه و بسترسازی فعالیتهای اقتصادی در شرکت گسترش صنایع ایران خودرو در نیمه دوم سال ۱۳۸۲، نام شرکت از شرکت گسترش صنایع ایران خودرو (سهامی خاص) به شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) تغییر یافت. تمرکز فعالیت های شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در گذشته بر راهبری شرکت های صنعتی بوده است. با توجه به رسالت وجودی جدید سازمان یعنی “مدیریت منابع در اختیار، جهت انجام فعالیتهای صنعتی اقتصادی در زنجیره ارزش ایران خودرو” ایجاد یک هولدینگ با ماهیت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی و به انضمام آن وارد شدن در حلقه‌های جدید زنجیره تامین گروه ایران خودرو مد نظر می‌باشد.

برای کسب اطلاعات مالی شرکت به لینک زیر مراحعه کنید.

https://codal360.ir/fa/

http://www.ikido.org