پالايش نفت تهران (شتران)

موضوع فعالیت:

  • خريد نفت خام از شرکت ملي نفت ايران؛
  • عمليات پالايش وفرآورش نفت خام و ساير هيدروکربورها، ساختن فرآورده هاي نفتي از قبيل بنزين، نفت سفيد، گازوئيل و…؛
  • فروش کليه محصولات پالايشگاه به هر نوع مصرف کننده يا خريدار؛

برای کسب اطلاعات مالی شرکت به لینک زیر مراحعه کنید.

https://codal360.ir/fa/

https://www.torc.ir/