ثبت نام در وبینار مدیریت بازارهای مالی با ابزار تکنیکال

وبینار مدیریت بازارهای مالی با ابزار تکنیکال تکنیکال

پیش ثبت نام آنلاین دوره های اموزشی کارگزاری بورس بیمه ایران

  • ارسال فیش واریزی به شماره تلگرام ۰۹۹۱۶۲۹۴۸۰۱ و دریافت تاییدیه ارسال از شماره ۰۲۱۸۹۴۸ داخلی ۲۱۷