نگاهی به گزارش شهریورماه شرکتهای سرمایه گذاری #فارس #سفارس #خگستر و….

📣📣گزارش شهریورماه نمادهای سرمایه گذاری منتشر شده

#فارس
🔅فارس سود حاصل از فروش شناسایی نکرده است. ۲۷۶ میلیارد تومان سهام شرکتهای وپترو، مبین، پارس، جم، شیراز و کرماشا خریداری کرده است.

#واتی
🔅شرکت ۶۳۹ میلیون تومان سود حاصل از فروش وبملت، سیدکو، هرمز و…شناسایی کرده است ۱۶٫۹ میلیارد تومان سهام کروی، وغدیر، ذوب، سبحان دارو ، میدکو،ونفت و… را خریداری کرده است.

شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون ۷٫۷ میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده که ۲۲۰ میلیون تومان آن مربوط به شهریور ماه و سهام سفارس و تکادو می باشد.

#سفارس
🔅شرکت ۳٫۳ میلیارد تومان سود از فروش سخزر، سفانو، سدور و… شناسایی کرده و درآمد سود سهامی تا کنون شناسایی نکرده است.

#وپخش
🔅شرکت ۵۷۴ میلیون تومان سود از فروش دزهراوی، ددام و… شناسایی کرده و ۷۱۹ میلیون تومان دفارا و کاسپین خریده است از ابتدای سال مالی تا کنون ۱٫۴۷ میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی شده که ۴۴ میلیون آن مربوط به شهریور ماه و سهام تیپیکو می باشد.

#وتوشه
🔅شرکت سود حاصل از فروشی شناسایی نکرده ۵۲۱ میلیون تومان کروی و ومعادن خریده و درآمد سود سهامی شناسایی نشده است.

#خگستر
🔅شرکت خرید و فروشی نداشته و ۹٫۲۶ میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده که ۱۱ میلیون تومان آن مربوط به شهریور ماه و سود سفارس و وپترو می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *