نيروترانس‌ (بنيرو)

موضوع فعالیت:

موضوع فعاليت شرکت نيروترانس طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت از توليد و فروش انواع ترانس هاي اندازه گيري جريان ولتاژ درکليه سطوح ولتاژ، انواع بوشينگ هاي خازني، انواع ترانس جريان بوشينگي، انواع کليدهاي قطع و وصل نيروگاهي و انواع ترانس هاي توزيع و فوق توزيع، واردات مواد اوليه و قطعات به منظورتوليد و فروش محصولات و ارايه خدمات آزمايشگاهي و انجام کليه معاملات و عمليات تجاري است.

برای کسب اطلاعات مالی شرکت به لینک زیر مراحعه کنید.

https://codal360.ir/fa/

WWW.NIROUTRANS.COM