نمادهای زیر با محدودیت نوسان قیمت بازگشایی می شوند: #سهگمت، #غپاک، #کترام، #کگاز، #قپیرا، #وتوکا، #کسعدی، #حفاری، #کلوند، #سغرب، #کگل، #شبهرن، #خاذین، #کنور، #بکاب، #فولاژ، #فنوال، #وغدیر، #شخارک، #شوینده، #کچاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *