نفت‌ بهران‌ (شبهرن)

موضوع فعالیت:

طبق ماده ۳ اساسنامه فعاليت اصلي شرکت عبارت است از تأسيس، ساخت، اداره نمودن پالايشگاه روغن موتور و روغن هاي صنعتي و محصولات جانبي آن در ايران، تخليط، بسته بندي و تهيه ظروف مربوطه.

برای کسب اطلاعات مالی شرکت به لینک زیر مراحعه کنید.

https://codal360.ir/fa/

http://www.behranoil.com