مروری بر قیمتهای جهانی، قیمت خوراک ها و شیمیایی ها در هفته ای که گذشت …

✅قیمت خوراک ها

🔻در هفته گذشته قیمت تمام خوراک ها به جز پروپیلن و اتیلن در برخی مقاصد، افزایشی بوده اند.

🔸بیشترین افزایش نرخ مربوط به بوتادین بوده، در CFR چین ۲٫۸۶ درصد افزایش و درفوب کره ۰٫۱۲ درصد افزایش داشته اند. قابل ذکر است بوتادین CFR چین ۱۰۸۰ دلار در تن معامله شد.

🔹پروپیلن فوب کره ۰٫۴۹ درصد کاهش و در CFR چین ۰٫۳۵ درصد افزایش داشته است.

🔸اتیلن ۱٫۳۹ درصد در CFR شمال شرقی چین کاهش و ۰٫۷۵ درصد در CFR جنوب شرقی چین افزایش داشته و به قیمت ۸۴۱ دلار در CFR جنوب شرقی چین رسید.

✅قیمت شیمیایی ها

🔻در هفته گذشته همه محصولات شیمیایی کاهشی بودند.

🔹قیمت CFR داخلی چین محصول تولوئن در هفته گذشته با ۹٫۵۴ درصد کاهش به قیمت ۶٫۹۲۴ یوان در تن معامله شد، همچنین CFR چین این محصول ۱۰٫۰۶درصد کاهش داشته ضمناً این محصول در فوب کره نیز کاهشی معادل ۹٫۵۳ درصد داشته است‏.

🔸متانول در CFR چین ۳٫۷۱ ، CFR داخلی چین ۵٫۰۲، CFR جنوب شرقی آسیا ۴٫۰۳درصد، CFR هند ۳۲/۹ درصد و CFR تایوان ۱۲٫۳۵ کاهش داشت‌‏. متانول در CFR کره ۳۸٫۳با قیمت ۴۳۰ دلار معامله شد.

🔹بنزن در CFR چین ۴٫۶۹ درصد معادل ۳۵ دلار کاهش داشته و با قیمت ۷۲۵ دلار معامله شد و در فوب کره ۶٫۴۹ درصد برابر با ۴۸٫۴دلار کاهش داشته است.

🔸پارازایلین ۶۴٫۵۳دلار کاهش در CFR چین و فوب کره معادل ۵٫۳درصد کاهش قیمت را به خود اختصاص داد و به قیمت ۱٫۱۳۶ دلار در CFR چین رسید.

🔹در CFR چین، MEG 5.83 درصد کاهش داشت و با قیمت ۷۵۱ دلار در تن معامله شد، همچنین CFR داخلی چین این محصول ۵٫۷۴درصد کاهش داشت.

🔸استایرن منومر ۴۹٫۵ دلار، در حدود ۲۶/۴ درصد در تمام مقاصد تحویلی خود کاهش قیمت یافت و قیمت ۱٫۱۲۲ دلار در CFR چین را به ثبت رساند.

🔹زایلین مخلوط در هفته گذشته با حدود ۴٫۳۷ درصد کاهش به قیمت ۸۵۲ دلار در تن در فوب کره رسید و در CFR تایوان ۴٫۳۵درصد کاهش داشت.

🔸اسید ترفتالیک، CFR چین ۱۷ دلار در تن معادل ۱٫۸۴درصد، کاهش داشت. قیمت این محصول از ۹۳۷ به ۹۲۰ دلار رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *