كمباين‌ سازي‌ ايران‌ (تكمبا)

موضوع فعالیت:

شركت كمباين سازي ايران در ۱۵ آذرماه سال ۱۳۴۸به نام شركت جانساز (سهامي خاص) شروع به فعالیت نمود و طي سال هاي ۱۳۴۹ و ۱۳۶۱ به ترتيب ابتدا به شركت ايران جاندير و سپس به شركت كمباين سازي ايران تغيير نام داد. در سال ۱۳۷۰ نوع شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل شد و در آذرماه ۱۳۷۳ به عضويت بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شد و در سال ۱۳۸۴ آستان قدس رضوی ۵۱ درصد سهام شرکت را خریداری نمود که در حال حاضر این سهام به ۷۲/۸ درصد رسیده است.

برای کسب اطلاعات مالی شرکت به لینک زیر مراحعه کنید.

https://codal360.ir/fa/

http://www.irancombine.com