عرضه اولیه “نطرین” در بازه زمانی ۱۰:۰۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰:۰۰ صورت می‌ پذیرد. حداکثر تعداد مجاز برای هر مشتری ۳۰۰عدد سهم می‌باشد. بازه قیمتی مجاز بین ۴۶۸۰ریال تا ۴۹۱۴ریال می‌باشد.


عرضه اولیه
“نطرین” در بازه زمانی ۱۰:۰۰:۰۰ الی
۱۲:۰۰:۰۰ صورت می‌ پذیرد.
حداکثر تعداد مجاز برای هر مشتری ۳۰۰عدد سهم می‌باشد.
بازه قیمتی مجاز بین ۴۶۸۰ریال تا ۴۹۱۴ریال می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *