صنايع ‌ريخته‌گری ايران‌ (خريخت)

موضوع فعالیت:

اداره کارخانجات در هر محل به منظور توليد قطعات ريخته گري ومحصولات چدني براي صنايع خودرو سازي، فروش و صدور محصولات؛

درباره شرکت:

شركت صنايع ريخته گري ايران در تاريخ ۱۷ آبانماه ۱۳۵۴ جهت تأسيس واحد توليدي قطعات ريخته گري مربوط به صنايع خودرو سازی و ساير محصولات صنعتي به ثبت رسید. در سال ۱۳۵۸وزارت صنايع و معادن موافقت اصولي خود را با تأسيس شركت ريخته گري اعلام و در سال ۱۳۶۳ نيز وزارت صنايع سنگين موافقت اصولي خود را تحت شمـاره ۵۲۷۷۸ اعلام و پروانه تأسيس به شماره ۱۷۲۵۵-۷ مورخ۱۳۶۶/۰۳/۲۵ صادر گردید. راه اندازي و توليد آزمايشي از ۱۵ ارديبهشت سال۱۳۶۶آغاز و از نيمه دوم سال ۱۳۶۶ بهره برداري به صورت انبوه از خطوط توليدي شركت آغازگرديد. پروانه بهره برداري درتاريخ (۷/۳۰/۱۳۶۶) بشماره (۵۳۶۶۸ ) براي توليد ۱۴۵۰۰ تن محصول در سال بنام شركت صادر گرديده است.

برای کسب اطلاعات مالی شرکت به لینک زیر مراحعه کنید.

https://codal360.ir/fa/

http://ici.bahman.ir/