سیمان #سبزوار با تبدیل وام ارزی به ریالی مبلغ ۸۰ میلیارد تومان زیان انباشته شرکت کاهش وتاثیر مثبت آن در سود وزیان سال مالی منتهی به ۹۷/۶/۳۱ معادل ۲۷٫۲ میلیارد تومان خواهد بود.

سیمان #سبزوار… تعدیل خوب این شرکت ناشی از تبدیل وام ارزی به ریالی … پیرو تبدیل وام ارزی شرکت که ازصندوق ذخیره ارزی در قالب ده فقره اعتبار اسنادی در ارتباط با خرید ماشین آلات خط تولید بمبلغ۲۹۲۶۲۷۷۲ میلیون یورو باستناد آیین نامه ماده ۲۰قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴ ومصوبات بعدی آن ونظر باینکه باستناد تبصره ماده ۴ آیین نامه اصلاحی ماده ۲۰قانون مذکور تحقق سایر شرایط منرج در قانون مذکور منوط به تسویه اقساط سررسید شده بمبلغ ۲۹۴۰۰۰ میلیون ریال شامل ۱۰ فقره وام وهر کدام ۷ قسط معوق حد اکثر تا تاریخ ۹۷/۶/۳۱بود وشرکت نسبت به تامین وپرداخت مبلغ مذکور ببانک عامل (بانک سپه شعبه سرافراز تهران کد ۱۶۰۰)اقدام نمود لذابا پرداخت اقساط سر رسید شده وام ارزی مذکور بصورت قطعی با بهره ۱۵% به وام ریالی تبدیل گردید واقساط سر رسید نشده طی ۱۶ قسط ۶ ماهه که اولین قسط بسررسید۹۷/۹/۱۳وآخرین قسط بسرسید ۱۴۰۴/۰۹٫۱۵بصورت ریالی پرداخت خواهد گردید در اثر ثبت سند حسابداری تبدیل وام ارزی به ریالی در سیستم حسابراری شرکت مبغ ۸۰ میلیارد تومان زیان انباشته شرکت کاهش وتاثیر مثبت آن در سو وزیان سال مالی منتهی به ۹۷/۶/۳۱ معادل ۲۷٫۲ میلیارد تومان میباشد توضیح اینکه موارد فوق در صورت های مالی حسابرسی شده ۹۶/۱۲/۲۹ متناسب با مقطع زمانی مذکور افشا شده وتاثیرات جامع این رویداددرصورتهای مالی منتهی به ۹۷/۶/۳۱ باطلاع سهامداران محترم خواهد رسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *