سيمان ‌مازندران‌ (سمازن)

موضوع فعالیت:

موضوع فعاليت شرکت طبق ماده ۴ اساسنامه، تأسيس و ايجاد کارخانجات سيمان و بهره برداري از آن و خريد هر نوع وسائل و تأسيسات و مواد و ماشين آلات موردنياز کارخانه و فروش انواع محصولات آن و ايجاد صنايع وابسته به مصالح ساختماني خصوصاً مربوط به سيمان و مشارکت و سرمايه گذاري در ساير شرکتهاي توليدي و هر نوع فعاليت مجاز بازرگاني مربوط به موضوع شرکت ميباشد.

درباره شرکت:

به منظور تأمين سيمان مورد نياز استان مازندران، مطالعات اوليه جهت تأسيس كارخانه سيمان توسط بانك اعتبارات صنعتي انجام گرفت و در همين رابطه شركتي بنام شركت سيمان گرگان و مازندران (سهامي خاص) به منظور انجام مطالعات و تحقيقات مورد لزوم در تاريخ ۰۱/۰۹/۱۳۵۱ با سرمايه اوليه ده ميليون ريال توسط بخش خصوصي تأسيس گرد د. پس از انجام مطالعات زمين شناسي در مناطق مختلف استان موقيعت فعلي شركت بعنوان محل احداث تعيين گرديد.
پس از تعيين محل احداث، كارخانه سيمان گرگان و مازندران (سهامي عام) در تاريخ ۸/۱۲/۱۳۵۳ در ادارة ثبت شركتها و مالكين صنعتي به تاريخ تأسيس شركت ۲۱/۱۰/۱۳۵۳ و مدت نامحدود ثبت گرديد. پس از تاسيس شركت گرگان و مازندران (سهامي عام)، مجمع عمومي موسس كليه دارايي هاي شركت مورد بحث كه مبلغ آن به ارزش دفتري حدود ۱۹ ميليون ريال بوده را به شركت جديد التأسيس منتقل نمود. در تاريخ ۶/۲/۱۳۵۴ شركت فوق برابر صورت جلسة مجمع عمومي عادي منحل و آگهي انحلال آن از طريق روزنامه هاي رسمي كشور به اطلاع عموم رسيده بود و به پيشنهاد استانداري مازندران و هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي فوق العاده در تاريخ ۸/۰۶/۱۳۶۰ نام شركت به سيمان مازندران (سهامي عام) تغيير نمود. طبق موارد منعقده در اساسنامه و بر طبق اختيارات واگذار شده به مديران سيمان مازندران انعقاد قرارداد خريد ماشين آلات كارخانه با يك كنسرسيوم آلماني مركب از پنج شركت مختلف بنام هاي همبولت وداك (HUMBOLDT WEDAGE ) سازندة ماشين آلات، لوشه (LOESCHE ) سازندة آسياب مواد، كلاديوس پيترز (CLADIUS PETERS ) سازنده ايراسلايدها و سيستم سيلو ها، براون باوري ( BROWN BAVORI )‌‌‌ سازندة تجهيزات برقي و هاور اند بوكر ( HAVER & BOECKER ) سازندة بارگير خانه، در ماه هاي ژوئن و ژوئيه ۱۹۷۶ انجام گرفت و بعد از انعقاد قرار داد خريد ماشين آلات و تعيين شركت تأمين ساختمان بعنوان پيمانكار ساختماني، كلنگ احداث كارخانه در تيرماه ۱۳۵۵ به زمين زده شد. حمل ماشين آلات به كارخانه تا سال ۱۳۵۶ بطور كامل انجام يافت كه طبق قرارداد، سر كنسرسيوم موظف به انجام تمامي كارهاي نصب و راه اندازي كارخانه بود.
تا آبان ۱۳۵۷ حدود ۸۰ % كارهاي ساختماني و ۷۰ % كارهاي مكانيكي انجام شد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ۱۳۵۷ و خروج كارشناسان خارجي و توقف شش ماهه در اجراي پروژه، با همت و تلاش كارشناسان داخلي كليه دستگاه ها نصب و راه اندازي گرديدند و سر انجام در۳۱/۰۶/۱۳۶۰ توليد كارخانه با ظرفيت ۶۰۰٫۰۰۰ هزارتن كلينكر و ۶۲۴٫۰۰۰ تن سيمان در سال آغاز گرديد. از سال ۱۳۸۲ شركت سيمان مازندران (سهامي عام) تصميم گرفت با استفاده از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي نسبت به احداث يك خط جديد توسعه با ظرفيت ۳۳۰۰ تن در روز و افزايش ظرفيت خط موجود از ۲۰۰۰ به ۴۰۰۰ تن كلينكر در روز اقدام نمايد. پس از اخذ مجوزهاي مربوطه از وزارت صنايع و معادن و سازمان محيط زيست و مصوبه هيئت امناي صندوق ذخيره ارزي و شوراي پول و اعتبار موفق گرديد ۹/۴۳ ميليون يورو از منابع صندوق ذخيره ارزي به عنوان تسهيلات ارزي و معادل مبلغ ۳۰۰ ميليارد ريال تسهيلات ريالي از بانك ملي ايران اخذ و عمليات طراحي از بهمن ماه ۸۲ آغازگرديد. پس از انتخاب مشاور سازه (مهندسين مشاور سانو) نسبت به انتخاب پيمانكار ساختماني (شركت اسپندان نوآور بنا) اقدام و عمليات ساختماني بطور رسمي از شهريور ماه ۸۳ آغاز گرديد. همزمان با اقدامات طراحي و ساخت، گشايش اعتبار اسنادي لازم انجام و عمليات ساخت و نصب به نحوي برنامه ريزي گرديد كه خط توسعه در مدت ۳۶ ماه تكميل و در تاريخ ۲۷/۶/۱۳۸۶ توليد آزمايشي را آغاز گرديد. بعد از پايدار شدن توليد خط توسعه، خط قديم جهت انجام پروژه افزايش ظرفيت متوقف گرديد و بعد از ۸ ماه تلاش شبانه روزي دست اندركاران هر دو خط توسعه و افزايش ظرفيت توسط وزير محترم صنايع و معادن در تاريخ ۰۶/۰۴/۱۳۸۷ افتتاح گرديد .

برای کسب اطلاعات مالی شرکت به لینک زیر مراحعه کنید.

https://codal360.ir/fa/

www.mazandarancement.com/