سرمايه‌گذاری رنا‌ (ورنا)

موضوع فعالیت:

الف- موضوع فعالیتها ی اصلی:

سرمایه گذاری در سهام, سهم الشرکه, واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد, کنترل شرکت, موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحضه یابد و شرکت , موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

  1. تولید ,واردات, توزیع و فروش قطعات خودروهای سبک و سنگین و صنایع مرتبط با خودرو در داخل و خارج کشور ؛
  2. خدمات پس از فروش خودروهای سبک و سنگین؛

ب- موضوع فعالیتهای فرعی:

  1. سرمایه گذاری در مسکوکات ,فلزات گرانبها ,گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز؛
  2. سرمایه گذاری در سهام, سهم الشرکه, واحدهای سرمایه گذاری صندوق یا اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها, موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد, کنترل شرکت, موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیاب؛
  3. سرمایه گذاری در اوزاق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد .
  4. سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی به هدف کسب انتفاع؛

برای کسب اطلاعات مالی شرکت به لینک زیر مراحعه کنید.

https://codal360.ir/fa/

http://www.renainvestment.com/