توليد نيروی برق دماوند (دماوند)

موضوع فعالیت:

توليد و فروش انرژي برق؛

درباره شرکت:

شركت مديريت توليد برق دماوند (سهامي خاص) با هدف بهره برداري، نگهداري و تعميرات نيروگاه هاي برق در سال ۱۳۸۱ تاسيس گرديده و مسئوليت اصلي آن بهره برداري، نگهداري و تعميرات نيروگاه بزرگ سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)، بزرگترين نيروگاه برق كشور، از ابتداي تاسيس تا كنون مي باشد. همچنين اين شركت در مقاطع مختلفي وظيفه بهره برداري از نيروگاه گازي پرند (۱۳۹۱-۱۳۸۶)، تحويل گيري و بهره برداري از نيروگاه هاي گازي سمنان و شاهرود (۱۳۹۱-۱۳۸۹) و نظارت بر بهره برداري نيروگاه گازي رودشور را نیز عهده دار بوده است.

برای کسب اطلاعات مالی شرکت به لینک زیر مراحعه کنید.

https://codal360.ir/fa/

http://www.dpgm.ir