توليد برق عسلويه مپنا (بمپنا)

موضوع فعالیت:

توليد برق؛

درباره شرکت:

شرکت تولید برق عسلویه مپنا (سهامی عام)، به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ تحت شماره ۲۵۲۷۴۷ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ صاحبان سهام که در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ منتشر گردیده است، نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافته است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه مپنا (سهامی عام) می باشد.

برای کسب اطلاعات مالی شرکت به لینک زیر مراحعه کنید.

https://codal360.ir/fa/

http://www.amapna.ir