تحلیلی بر قیمت #پلیمری ها در هفته ای گذشت…

قیمت پلیمری ها
گروه #پلی اتیلن سنگین تزریقی در هفته مورد نظر در هر سه منطقه بدون تغییر باقی ماند.
گروه #پلی_استایرن_معمولی و #پلی_استایرن_مقاوم HIIPS در هر سه منطقه شرق دور، آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی به ترتیب افزایش قیمت ۳۴/۰درصد و ۱/۲۸ درصد داشته‏اند.
قیمت #سوسپانسیون PVC در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی ۵ دلار در هر تن و در شرق دور ۱۵ دلار در هر تن افزایش یافته است.
#پلی_اتیلن_سنگین_فیلم در منطقه آسیای شرقی بدون تغییر باقی مانده، این در حالیست که در دو منطقه آسیای جنوب شرقی و شرق دور قیمت ها به ترتیب در حدود ۱/۱۲ و ۰/۷۶درصد کاهش یافتند و به ترتیب به ۱٫۳۳۰ و ۱٫۳۱۱ دلار در هر تن رسیدند. در طول هفته مورد نظر #پلی_اتیلن_سنگین_بادی در آسیای جنوب شرقی و شرق دور بدون تغییر باقی ماند و تنها در آسیای شرقی با ۰/۷۵ درصد کاهش به ۱٫۳۳۱ دلار در هر تن رسید.
در گروه #پلی_پروپیلن در تمامی گریدها کاهش قیمت در هر سه منطقه مشاهده شد. پلی پروپیلن گرید #نساجی در شرق دور و آسیای جنوب شرقی به ترتیب در حدود ۰/۴۱درصد و ۰/۸درصد و در آسیای شرقی ۰/۳۹درصد کاهش یافته است. در گرید #تزریقی بیشترین کاهش قیمت مربوط به منطقه شرق دور می باشد که قیمت این محصول در حدود ۱۵ دلار در هر تن کاهش یافته و به ۱٫۲۰۶ دلار در هر تن رسیده است. #پلی_پروپیلن_فیلم نیز در شرق دور و در آسیای شرقی حدود ۲۰ دلار در هر تن کاهش یافته و به ترتیب به ۱٫۲۲۶ و ۱٫۲۵۶ دلار در هر تن رسیده و در نهایت #پلی_پروپیلن_گرید_شیمیایی در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی در حدود ۱/۵۵درصد کاهش یافته و در شرق دور با کاهش بیشتر در حدود ۲/۷۸ درصد به ۱٫۲۲۶ دلار در هر تن رسیده است.
#پلی_اتیلن_سبک_خطی معمولی در شرق دور به ۱٫۱۴۶ دلار در هر تن و در آسیای جنوب شرقی به ۱٫۱۶۶ دلار در هر تن رسید که به ترتیب در حدود ۰/۴۴درصد و ۱/۲۷درصد کاهش قیمت می باشد. پلی اتیلن سبک خطی C6 در هر سه منطقه در حدود ۰/۷۸ درصد کاهش یافته است و در نهایت پلی اتیلن سبک خطی Butene در هر دو منطقه شرق دور و آسیای جنوب شرقی با کاهش قیمت حدود ۵ دلار در هر تن مواجه شد و در آسیای شرقی با کاهش ۱۰ دلار در هر تن به ۱٫۱۳۱ دلار در هر تن رسید.
#اكريلونيتريل بوتادين استايرن(ABS) با ۲۰ و ۲۵ دلار در هر تن افزایش قیمت به ۱٫۹۲۶ و ۱٫۹۴۱ دلار در هر تن در شرق دور و آسیای جنوب شرقی رسید.
قیمت در #خاورمیانه در طول هفته گذشته کاهش داشته به نحوی که پلی اتیلن سنگین با حدود ۱/۵۱درصد کاهش به ۱٫۲۹۴ دلار در هر تن رسیده است. پلی اتیلن سبک خطی تنها گرید در خاورمیانه است که با افزایش قیمت۰/۰۲ درصد در حدود ۰/۲ دلار در هر تن، به ۱,۰۹۰/۲ دلار در هر تن رسیده است. پلی پروپیلن نساجی و تزریقی نیز به ترتیب ۱/۴۸ درصد و ۱/۱۵ درصد کاهش قیمت داشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *