تحلیلی بر قیمت #خوراک ها قیمت #شیمیایی ها و قیمت #پلیمری ها (#بورس_کالا_کارگزاری_بورس_بیمه_ایران)

✅قیمت خوراک ها
🔻در هفته گذشته قیمت تمام خوراک ها کاهشی بوده، به جز #پروپیلن که ۰٫۷۱درصد درفوب کره افزایش یافت و با قیمت ۱٫۱۳۵ دلار در تن معامله شد. CFR چین این محصول نیز ۱٫۴۷درصد افزایش داشت.
بیشترین کاهش نرخ مربوط به #بوتادین بوده، بوتادین ۵٫۱۹درصد در CFR چین و ۶٫۱۶درصد درفوب کره کاهش داشته و به قیمت ۱٫۴۰۸ دلار در CFR چین رسید.
#اتیلن، در CFR شمال شرق آسیا ۰٫۷۱درصد افزایش اما در CFR جنوب شرق آسیا ۰٫۱۷ درصد کاهش داشته اند. قابل ذکر است اتیلن CFR شمال شرق آسیا ۱٫۲۸۲ دلار در تن معامله شد.

✅قیمت شیمیایی ها
در هفته گذشته همه محصولات شیمیایی افزایشی بودند به جز اسیدترفتالیک و تولوئن .
#اسید ترفتالیک، ماده اولیه پلی اتیلن ترفتالات، CFR چین ۱۴ دلار در تن معادل ۱٫۳۵ درصد، کاهش داشت. قیمت این محصول از ۱۰۳۵ به ۱۰۲۱ دلار رسید.
قیمت CFR داخلی چین محصول #تولوئن در هفته گذشته با ۰٫۳۴ درصد کاهش به قیمت ۶٫۹۷۰ یوان در تن معامله شد. در CFR چین نیز ۰٫۳۲ درصد کاهش داشته ضمناً این محصول در فوب کره کاهشی معادل ۰٫۲۸ درصد داشته است‏.
#متانول در CFR کره ۱٫۶۴ ، CFR جنوب شرقی آسیا ۱٫۴ ، CFR تایوان ۰٫۴۹و CFR هند ۱٫۳۷درصد افزایش داشت‌‏. متانول در CFR چین بدون تغییر قیمت با قیمت ۴۱۱ دلار معامله شد ، این در حالی است که متانول CFR داخلی چین۲٫۲۱ درصد کاهش نرخ داشت.
#پارازایلین ۲۰ دلارافزایش در CFR چین و فوب کره معادل ۱٫۶ درصد افزایش قیمت را به خود اختصاص داد و به قیمت ۱۳۰۹ دلار در CFR چین رسید.
#بنزن در CFR چین ۱٫۰۶درصد معادل ۹ دلار افزایش داشته و با قیمت ۸۵۷ دلار معامله شد و در فوب کره ۳۹/۱ درصد برابر با ۱۱٫۶۷ دلار افزایش داشته است.
#زایلین مخلوط در هفته گذشته با حدود ۰٫۳۹درصد افزایش به قیمت ۹۰۸ دلار در تن در فوب کره رسید. و درCFR تایوان ۰٫۵۱ درصد افزایش داشت.
استایرن منومر ۶ دلار، در حدود ۰٫۴۵درصد در تمام مقاصد تحویلی خود افزایش قیمت یافت و قیمت ۱۴۳۹ دلار در CFR چین را به ثبت رساند.

✅قیمت پلیمری ها
🔹#سوسپانسیون PVCو #پلی_اتیلن_سبک_خطی C6 در هفته مورد نظر در هر سه منطقه بدون تغییر باقی ماند.
گروه #پلی_اتیلن_سنگین_بادی، #پلی_اتیلن_سنگین_فیلمدر منطقه آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی به ترتیب ٠/٧٩، ٠/٣٩درصد افزایش داشته‏، درحالیکه قیمت این محصول در مناطق جنوب آسیا ثابت باقی مانده است.
درطول هفته مورد نظر #پلی_استایرن_مقاوم HIPSدر منطقه آسیای جنوب شرقی بدون تغییر باقی مانده و در آسیای شرقی ۵ دلار در هر تن کاهش یافته و به ۱٫۵۴۶ دلار در هر تن رسید.
#پلی_اتیلن_سبک_خطی_معمولی تنها در منطقه آسیای شرقی با افزایش قیمت حدود ۱۰ دلار در هر تن مواجه شد و در آسیای جنوب شرقی بدون تغییر باقی ماند. #پلی_اتیلن_سنگین_تزریقی در جنوب آسیا با کاهش قیمت به ۱٫۱۸۱ دلار در هر تن رسید و در نهایت #پلی_اتیلن_سبک_خطی Butene در هر سه منطقه با افزایش قیمت مواجه شد به خصوص در آسیای شرقی با بیشترین درصد افزایش قیمت به ترتیب به ۱٫۱۱۱ دلار در تن رسید.
قیمت #پلی_استایرن_معمولیGPPS در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی با ۵ دلار افزایش با قیمت ۱٫۵۱۶ و ۱٫۴۸۶ دلار در هر تن معامله شد.
در گروه پلی پروپیلن، قیمت پلی پروپیلن گرید #نساجی در آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی ٠/٨١درصد افزایش یافته و به قیمت ۱٫۲۴۱ و ۱٫۲۵۱ دلار در هر تن رسید و در جنوب آسیا با ۱۵ دلار در هر تن کاهش به قیمت ۱٫۲۶۱ دلار در هر تن معامله شد و #پلی_پروپیلن_شیمیایی با ۱۵ دلار کاهش قیمت به ۱٫۲۹۶ دلار در هر تن رسید. #پلی_پروپیلن_تزریقی در آسیای شرقی و جنوب شرقی به ترتیب با ۱۰ و ۵ دلار افزایش قیمت با ۱٫۲۳۶ و ۱٫۲۴۱ دلار در هر تن معامله شد.
#اكريلونيتريل_بوتادين_استايرن(ABS) در آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی در قیمت‏های ۱٫۸۰۱ و ۱٫۸۳۱ دلار در هر تن به ثابت باقی ماند.
🔚قیمت #پلی_اتیلن_سبک_خطی و #پلی_اتیلن_سنگین در خاورمیانه در طول هفته گذشته افزایش داشته و به ترتیب با قیمت ۱٫۰۸۱ و ۱٫۲۵۷ دلار در هر تن معامله شد. #پلی_پروپیلن_نساجی و #تزریقی با ٠/٢٥ درصد افزایش قیمت به ترتیب به ۱٫۲۱۱ و ۱٫۲۰۹ دلار در هر تن رسیده‏اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *