تحلیلی بر قیمت خوراکها در هفته ای که گذشت ….


🔹قیمت خوراک ها
🔻در هفته گذشته قیمت تمام خوراک ها افزایشی بوده است و تنها #اتیلن CFR شمال و جنوب شرقی آسیا کاهش داشت .
اتیلن CFR شمال شرقی آسیا با ۴۳/۲ درصد کاهش با قیمت ۱٫۳۶۶ دلار در تن معامله شد .
💮طبق گزارش نشریه پلاتس قیمت خوراک های پتروشیمی در هفته گذشته #بوتادین فوب کره ، با بیشترین درصد افزایش قیمت معادل ۲۱/۱ درصد با قیمت ۱٫۶۷۶ دلار در تن معامله شد و CFR چین این محصول با ۹۹/۰ درصد افزایش ، به قیمت ۱٫۶۳۲ رسید .
💮محصولات #پروپیلن فوب کره و CFR چین به ترتیب ۶ و ۴ دلار در تن افزایش برابر با ۵۷/۰ و ۳۷/۰ درصد داشته اند. قابل ذکر است پروپیلن CFR چین ۱٫۰۸۲ دلار در تن معامله شد .

🔸قیمت شیمیایی ها
🔻در هفته گذشته همه محصولات شیمیایی افزایش قیمت داشته اند به جز #متانول CFR داخلی چین که با کاهش ۳۹/۲ درصدی به قیمت ۳٫۰۶۰ دلار در تن رسید . همچنین متانول CFR هند و CFR کره بدون تغییر قیمت با همان قیمت ۳۷۵ و ۴۱۹ دلار در تن معامله شد .
💮به تبع افزایش ۰۲/۱ درصدی #متانول CFR چین ،متانول CFR تایوان و CFR جنوب شرقی آسیا نیز به ترتیب ۰۱/۱ و ۳۴/۲ درصد افزایش داشته اند و متانول CFR چین به قیمت ۳۹۸ دلار معامله شد .
💮#استایرن منومر حدود ۱۹ دلار در تمام مقاصد تحویلی خود افزایش قیمت یافت و قیمت ۱۴۰۱ دلار در CFR چین را به ثبت رساند .
MEG ، CFR چین ۱۶/۱ درصد و CFR داخلی چین ۲۹/۳ درصد افزایش قیمت داشت و CFR چین این محصول به قیمت ۹۰۹ دلار در تن بالغ گردید .
پارازایلین در هفته گذشته با ۸۸/۲ درصد افزایش به قیمت ۱،۰۳۱ در CFR چین وتایوان رسید .
💮قیمت CFR داخلی چین محصول #تولوئن در هفته گذشته ۲۳/۳ درصد افزایش داشت و به قیمت ۶٫۳۳۴ دلار در تن معامله شد . در حالی که این محصول در CFR چین و فوب کره به ترتیب ۳۴/۲ و ۴۴/۲ درصد افزایش داشت .

💮#اسید ترفتالیک ، ماده اولیه پلی اتیلن ترفتالات ، CFR چین ۴/۴ دلار معادل ۵۲/۰ درصد ، افزایش داشت . این محصول از ۸۴۴ به ۸۴۹ دلار افزایش یافت .
💮قیمت CFR چین #بنزن ۹۷/۰ درصد رشد معادل ۱/۸ دلار و با قیمت ۸۴۷ دلار معامله شد و در فوب کره ۶۱/۱ درصد برابر با ۳۴/۱۳ دلار افزایش داشته است .
💮#زایلین مخلوط در هفته گذشته با حدود ۸۷/۲ درصد افزایش در فوب کره و CFR تایوان به قیمت ۸۴۶ دلار در تن در فوب کره رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *