تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گری (کماسه)

موضوع فعالیت:

تولید کننده ماسه های سیلیسی آرایش شده مهندسی با هدف تامین نیاز صنعت ریخته گری؛

درباره شرکت:

شرکت تامین ماسه ریخته گری در سال ۱۳۵۱ به عنوان اولین تولید کننده ماسه های سیلیسی آرایش شده مهندسی با هدف تامین نیاز صنعت ریخته گری کشور توسط برادران خیامی بنیانگذاران  شرکت ایران خودرو تاسیس گردید. درسال ۱۳۷۰از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و درسال ۱۳۷۱در بورس پذیرفته شد.

این شرکت به واسطه قرارگرفتن در شهرستان فیروزکوه واقع در ۱۳۰ کیلومتری شمال شرق تهران امکان بهره برداری از بهترین و غنی ترین معادن سیلیس کروی طبیعی با وسعت ۴۰ کیلومتر مربع را دارا می باشد. قرارگیری این معادن در شهرستان فیروزکوه و در نزدیکی عمده مصرف کنندگان بازار ریخته گری بر توان رقابت شرکت افزوده است.

برای کسب اطلاعات مالی شرکت به لینک زیر مراحعه کنید.

https://codal360.ir/fa/

http://taminmaseh.ir/