برترین صفوف خرید در ساعت پیش گشایش بازار

#ذوب: ۷۴ میلیون صف خرید/قیمت ۱۳۲۱ ریال
#خاهن: ۷٫۶ میلیون صف خرید/ قیمت ۴۸۵۸ ریال
#چافست: ۷ میلیون صف خرید/ قیمت ۳۹۸۵ ریال
#خمحور: ۶ میلیون صف خرید/ قیمت ۲۷۶۱ ریال
#کچاد: ۳٫۴ میلیون صف خرید/ قیمت ۳۱۷۷ ریال
#چدن: ۱٫۳ میلیون صف خرید/ قیمت ۲۷۶۶ ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *