بازگشایی نمادها: #بترانس، #ثاباد، #ثاژن، #ثامان، #خوساز، #دلر، #بشهاب، #دزهراوی، #رتکو، #سشرق، #شپنا، #شفا، #غالبر، #غچین، #فرآور، #بورس، #کبورس، #نبورس، #فسپا، #قزوین، #قشکر، #قنیشا، #کاذر، #کفرا باز می گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *