آنچه در #بورس_کالا گذشت. سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

#بورس_کالا

#شاراک
🔸پتروشیمی شازند پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA به حجم ۸۰۰ تن با قیمت پایه ۴۷,۴۶۵ ریال به ازای هر کیلو عرضه که با میانگین قیمت ۹۴,۹۶۳ ریال (۱۰۰٫۰۶ درصد بالاتر از پایه و ۱۶٫۰۸ درصد کمتر از میانگین معامله قبلی) معامله گردید.
🔸پلی اتیلن سنگین لوله مشکی به حجم ۱۰۰۰ تن و با قیمت پایه ۶۲,۴۵۱ ریال توسط این شرکت در بورس کالا عرضه که با میانگین قیمت ۱۰۱,۸۰۳(۶۳درصد بالاتر از پایه و ۴۲٫۰۸درصد کمتر از میانگین معامله قبلی) معامله گردید.

#شکبیر
🔸پتروشیمی امیرکبیر ۸۱۴ تن پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H با قیمت پایه ۴۸,۸۳۰ ریال به ازای هر کیلو در بورس کالا عرضه که با میانگین قیمت ۸۹,۳۵۶ (۸۲٫۹۹ درصد بالاتر از پایه و ۵٫۶۷ درصد کمتر از میانگین معامله قبلی) معامله شد.
🔸۲۰۰۰ تن پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 با قیمت پایه ۵۸,۷۵۵ ریال عرضه که با میانگین قیمت ۹۲,۸۰۴ ریال(۵۷٫۹۵ درصد بالاتر از پایه و ۲٫۴ درصد کمتر از میانگین معامله قبلی) معامله شد.
🔸پای اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA نیز به حجم ۲۸۱۶ تن با قیمت پایه ۴۷,۴۶۵ ریال عرضه که با میانگین قیمت ۹۸,۵۱۲ ریال (۱۰۷٫۵۴ درصد بالاتر از پایه) معامله گردید.

#جم
🔸پتروشیمی جم ۱۰۱۲ تن پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ با قیمت پایه ۴۶,۴۶۶ ریال در بورس کالا عرضه که با میانگین قیمت ۱۰۸,۳۱۹ ریال (۱۳۳٫۱۱ درصد بالاتر از پایه ۱۶٫۵۹ درصد پایین تر از میانگین معامله قبلی ) معامله گردید.
🔸۱۰۱۲ تن پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV با قیمت پایه ۴۷,۳۰۶ ریال عرضه که با میانگین قیمت ۷۹,۹۱۵ ریال( ۶۸٫۹۳ درصد بالاتر از پایه) معامله شد.
🔸پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نیز به حجم ۱۰۱۲ تن با قیمت پایه ۵۳,۲۹۸ ریال عرضه که با میانگین قیمت ۷۹,۹۷۴ ریال( ۵۰٫۰۵ درصد بالاتر از پایه) معامله گردید.

#مارون
🔸پتروشیمی مارون ۲۳۹۸ پلی اتیلن سنگین لولهCRP100N با قیمت پایه ۶۰,۷۱۲ ریال به ازای هر کیلو در بورس کالا عرضه که با میانگین قیمت ۹۳,۰۳۴ ریال (۵۳٫۲۴ درصد بالاتر از پایه ‌و ۴۲٫۵ درصد بالاتر از میانگین معامله قبلی) معامله گردید.
🔸۱۱۰۰ تن پلی اتیلن سنگین BL3 ‌با قیمت پایه ۵۳,۲۹۸ ریال عرضه که با میانگین قیمت ۷۹,۱۰۶ ریال( ۴۸٫۴۲ درصد بالاتر از پایه) معامله شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *