آشنایی با ارکان صندوقهای سرمایه گذاری

در صندوق های سرمایه‌گذاری در اندازه کوچک (حداقل سرمایه ۵ میلیارد ریال) ارکان صندوق شامل: مجمع، مدیر، ضامن، متولی، حسابرس و در صندوق های سرمایه‌گذاری در اندازه بزرگ (حداقل سرمایه ۵۰ میلیارد ریال) شامل، مجمع، مدیر، ضامن، متولی، حسابرس و مدیر ثبت است.

مجمع صندوق

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه يك واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز دارای حق رأی صندوق رسميت مي‌يابد. واحدهاي سرمايه‌گذاری ممتاز آن بخش از سرمايه اوليه است كه توسط مؤسسين تأمين میگردد و پس از پرداخت اين مبلغ، مجوز عرضة‌ عمومی برای تأمين باقی ‌مانده سرمايه اوليه(به عنوان واحدهای سرمايه‌گذاری عادی) صادر خواهد شد. مجمع صندوق بالاترين ركن صندوق قلمداد میگردد و مهم‌ترين وظيفة آن انتخاب مدير، مدیر ثبت، متولی، ضامن، نصب و عزل حسابرس و معرفی به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تأييد است.

مدير صندوق

ركن اجرايی صندوق و متخصص در بازار سرمايه است كه لازم است مطابق اساسنامه، گزارشات پيش‌بينی شده و اطلاعات قابل ارائه را تهيه و در اختيار متولی، حسابرس و سازمان قرار دهد. همچنين با استفاده از تارنماي مربوط به صندوق سرمايه‌گذاري، اطلاعات ذكر شده در بخش اطلاع‌رساني اساسنامه را جهت آگاهي عموم افشاء مینمايد. مدير صندوق يك يا چند نفر شخص حقيقي را به عنوان مدير/ گروه مديران سرمايه‌گذاری انتخاب می ‌نمايد كه به نمايندگی مدير تصميمات مربوط به سرمايه‌گذاری و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار را در چارچوب مقررات اعمال می ‌نمايند. مشخصات مدير سرمايه‌گذاری در اختيار سازمان قرار گرفته، لازم است تا صلاحيت حرفه‌ای او نيز به تأييد سازمان رسد.

مدیر ثبت

وظیفه اصلی مدیر ثبت اجرای صحیح درخواست‌های صدور و ابطال با رعایت مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه است. مدیر ثبت موظف است شعب خود را که سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق مراجعه به آن تمام فرآیند صدور و ابطال را انجام دهند اعلام نماید.

متولی صندوق

ركن نظارتی صندوق محسوب گرديده و توسط مجمع صندوق انتخاب خواهد شد. از وظايف مهم متولی پيشنهاد حسابرس به مجمع صندوق، تأييد حساب‌های بانكی افتتاح شده توسط مدير براي صندوق و نظارت مستمر بر عملكرد مدير و ضامن است. در واقع متولی به عنوان نماينده و وكيل سرمايه‌گذاران برای اقامه هرگونه دعوای كيفری عليه صندوق تعيين گرديده است. در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اندازه بزرگ و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، یکی از مهمترین وظایف متولی تأیید تمامی پرداخت‌های صورت گرفته توسط مدیر قبل از پرداخت است.

ضامن

منظور از ضمانت در ساختار صندوق‌های سرمايه‌گذاری در ابتدا فراهم نمودن نقدينگی كافي در شرايطی است كه صندوق برای انجام پرداخت‌ها طبق اساسنامه و يا ابطال واحدهای سرمايه‌گذاری متقاضيان به قيمت ابطال محاسبه شده وجه نقد كافی نداشته باشد. بنابراين وجود ضامن منجر‌ به فراهم نمودن يكی از امتيازات سرمايه‌گذاري در اين‌گونه صندوق‌ها در مقايسه با سرمايه‌گذاري مستقيم در سهام شركت‌ها خواهد شد چرا كه با وجود ضامن نقدشوندگي دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاری اين اطمينان را خواهند داشت كه هر زمان تصميم به ابطال(فروش) واحد سرمايه‌گذاری خود بگيرند تقاضا براي آن طبق ضوابط و مقررات مربوطه وجود دارد. علاوه بر مفهوم فوق ممکن است در برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ضمانتی برای اصل سرمایه و حداقل سود برای دوره مشخص و یا پرداخت سود دوره‌ای درنظر گرفته شود. به این ترتیب ضامن وظیفه‌ای سنگین‌تر از ضمانت صرف نقدشوندگی برعهده خواهد داشت. در این موارد انتظارات سازمان بورس برای پشتوانه مالی و اعتبار ضامن از شرایط دیگر بیشتر خواهد بود و در برخی موارد با تعیین ۲ ضامن با عنوان ضامن اول و ضامن دوم سعی در کاهش ریسک متحمل صندوق خواهد داشت.

حسابرس

ركن ديگر نظارتی است كه از بين مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان و توسط متولی، جهت تأييد به مجمع صندوق معرفی میگردد. مدت مأموريت حسابرس توسط مجمع تعيين میگردد و حسابرس با قبولی سمت ارائه گرديده وظايف و مسئوليت‌های محوله را به عهده خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *